Nederland in Europese top met belasting heffen op arbeid

Uit cijfers van het CBS blijkt dat Nederland aan de Europese top staat als het aankomt op belasting heffen op arbeid. 57.5 procent van de belastinginkomsten uit 2012 kwamen uit belasting op arbeid. Alleen Zweden staat boven ons met een percentage van 58.6. Het grootste deel van het Nederlandse inkomen op zowel landelijk als gemeentelijk niveau […]

Per 2016 ook loonsverhoging voor gemeenteambtenaren

Voor ongeveer 165.000 gemeenteambtenaren geldt dat er per 1 januari 2016 een loonsverhoging van 1.4 % komt ten opzichte van dit jaar. Hetzelfde gold al voor politieagenten, docenten in het onderwijs, medewerkers van de rechterlijke macht en rijksambtenaren. De nieuwe salarisafspraken zouden gemeenteambtenaren extra moeten motiveren om de komende jaren ook de vele nieuwe taken die […]

Advocaat trekt ‘Bed-Bad-Brood’ zaak tegen gemeente Amsterdam in

Advocaat Pim Fischer heeft een rechtszaak tegen de gemeente Amsterdam ingetrokken nadat de rechtbank heeft besloten dat de gemeente inderdaad verantwoordelijk is in het voorzien van de basisvoorzieningen voor vluchtelingen. De zogenaamde Bed-Bad-Brood zaak werd eerder dit jaar in het leven geroepen nadat een zestal asielzoekers die tijdelijk in de ‘experimentele’ Vluchthaven verbleven het land […]

VNG probeert korten zorgbudget voor gemeenten binnen de perken te houden

Eerder dit jaar zijn er plannen gemaakt om in te korten op het zorgbudget voor de gemeenten in ons land. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat nu met het Rijk aan tafel zitten om te praten over deze bezuinigingen en om te kijken of er geen alternatieven zijn, dat maakte voorzitter Annemarie Jorritsma in April bekend. […]

Toeslagen voor mensen in de langdurige bijstand verschilt drastisch per gemeente

Uit een onderzoek van RTL Nieuws onder verschillende gemeenten in Nederland blijkt dat er grote verschillen zijn in de toeslagen die elke gemeente aan mensen biedt die langdurig in de bijstand zitten. Bij de ene gemeente kan deze toeslag zelfs 500 euro meer zijn dan bij een andere gemeente voor mensen die in dezelfde situatie […]