Gemeentes niet blij met sociaal wonen

De gemeentes in Nederland zijn niet blij met sociale huur- en koopwoningen. Daarom denkt bijna 75 procent erover om dit soort woningen minder te laten bouwen. De resultaten van een onderzoek van Deloitte onder ongeveer 40 gemeentes geven aan dat sociale woningen ertoe hebben geleid dat woningcorporaties minder kunnen investeren. Bovendien zouden grondbedrijven van de gemeente financiële problemen hebben. Daarnaast vinden gemeentes dat de veranderende regelgeving hen belemmert.

Tot 2015 heeft het kabinet plannen gemaakt voor de bouw van 67.000 nieuwe woningen. Maar dat aantal klopt volgens Frank ten Have van Deloitte niet meer helemaal, omdat ongeveer 50 procent van de nieuwbouwwoningen twee jaar geleden nog tot de categorie sociale woningbouw behoorde.

Moeilijke omstandigheden
De zwaardere economische situatie heeft ertoe geleid dat gemeentes en corporaties nauwelijks de verborgen kosten te betalen die een sociale huurwoning met zich meebrengt. Er worden bij sociale woningen een lagere grondprijs in rekening gebracht door de gemeente, want daardoor kunnen corporaties hiervoor een lagere huur vragen. Commerciële huurwoningen zijn een stuk duurder. Het totaalplaatje van deze verborgen kosten kunnen oplopen tot ongeveer 80.000 euro per sociale huurwoning. Daarnaast zijn er regels van de EU waarin staat dat corporaties alleen sociale huurwoningen mogen bouwen voor huishoudens met een inkomen van maximaal 33.000 euro per jaar.

Bron: BNR