Kwijtschelding in Rotterdam

In Rotterdam leven veel gezinnen met kinderen in armoede. Daarom willen de partijen GroenLinks en SP dat een groter aantal inwoners van Rotterdam geen gemeentelijke belastingen hoeft te betalen. In de havenstad kunnen inwoners die rond moeten komen van de bijstand, kwijtschelding aanvragen voor de lokale belastingen.

Hierbij wordt ook gekeken naar het spaargeld dat deze aanvragers hebben. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de dienst Gemeentebelastingen. Dit bedrag mag niet meer bedragen dan de som van de huur, zorgpremies en nog een aantal andere zaken. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben. Want sommige mensen worden de belastingen niet kwijtgescholden als ze een paar honderd euro hebben gespaard voor bijvoorbeeld de vervanging van een huishoudelijk apparaat.

Gezinnen met kinderen

De partijen SP en GroenLinks vinden dat de regelgeving wat soepeler moet worden voor gezinnen met kinderen. Dat zou in principe geen probleem moeten zijn aangezien gemeenten door veranderde wetgeving zelf mogen bepalen of ze spaargeld laten meewegen. “Kinderen die opgroeien in armoede staan al vanaf het begin met één-nul achter”, vindt Josine Strörmann, raadslid van de SP. “De cirkel van armoede is erg lastig om te doorbreken als kinderen weer worden teruggeduwd in armoede, omdat de ouders een paar centen bij elkaar hebben gespaard. Dat is de reden dat wij de regels omtrent de vermogenstoets willen aanpassen.

Klachten

De partijen kregen in 2012 wederom een groot aantal klachten over Nederlanders die van tevoren wel in aanmerking kwamen voor kwijtschelding, maar nu niet meer. En dat terwijl hun financiële situatie niet is veranderd. Deze mensen hebben het niet breed en moeten soms geld lenen om rond te komen. “De gemeente is de bestaande regels waarschijnlijk strenger gaan naleven”, aldus GroenLinks-raadslid Jos van Eijk. “Wij zoeken dit tot de bodem uit en als blijkt dat er geld overblijft omdat de gemeente te strikt is met kwijtscheldingen, zou dat geld meteen moeten worden gebruikt voor de soepelere regels voor deze kwijtscheldingen. We moeten zien te voorkomen dat het gemeente geld gebruikt voor de asfaltering van een weg, terwijl dit eigenlijk naar kwetsbare mensen zou moeten gaan.”

Bron: Dichtbij