Lenen tijdens de crisis

Crisis
Sinds een paar jaar zit de economie wereldwijd in het slop. Dat heeft gevolgen. De werkloosheid neemt toe, evenals de armoede. Voor Nederland komt daar nog bij dat de huizenprijzen fors zijn gedaald en dat er aan deze daling nog geen eind gekomen is. De onduidelijkheid over de hypotheekrenteaftrek speelt daarbij een rol, als ook de onzekerheid over de eigen werkgelegenheid en die van de kinderen.

Impuls
Momenteel beleven we een situatie, waarbij de voorspellingen aangeven dat de economie niet zal groeien, maar eerder een lichte krimp te zien zal geven. Gelukkig is de Nederlandse economie eigenwijs, want ze groeit, zij het mondjesmaat, wel degelijk. Dat is goed voor, zowel het sentiment, als letterlijk de financiële situatie. Blijft de economische groei toenemen, dan kunnen mogelijk een aantal bezuinigingen of van tafel of worden uitgesmeerd over een langere termijn. Zo kruipen we langzaam uit het diepe dal.

Lenen?
Is dit een goede tijd om te lenen? Dat hangt natuurlijk af van de persoonlijke omstandigheden. Feit is dat de rente heel laag is. Dat men de prijzen niet te veel kan laten stijgen, want dan prijst men zich uit de markt. Dat op grote aankopen, zoals auto’s en dergelijke, met vak forse kortingen wordt gelokt.
Het kan dus een goede tijd zijn om toch dat doorlopend krediet te nemen en die aankoop, die eigenlijk gepland was, maar is uitgesteld in verband met de onzekere situatie, toch te doen. Zeker waar binnenkort de BTW met 2 procent wordt verhoogd. Van 19 naar 21%.

Toekomst
Een economie verloopt als een golfslag. Dat betekent dat het op en neer gaat. Na een paar magere jaren komen er ook weer een paar vette jaren. Wanneer die omslag zich aftekent is niet altijd makkelijk te voorspellen, maar feit is en blijft dat hij er zal komen.
De omslag heeft veel te maken met hoop. Hoop op een verbetering. Hoop dat de economie weer gaat bloeien. Hoop doet leven is weliswaar het spreekwoord, maar economisch gezien moet dat zijn “Hoop doet kopen”. Dat is de impuls die de economie nodig heeft om uit het dal te komen.