Belastingdoolhof

Foto van een bezinkbassinRioolheffing betalen aan de gemeente, waterschappen die waterschapsbelasting int. BTW over drinkwater in de supermarkt, belasting op leidingwater (BoL) die wordt geheven door de belastingdienst op grond van de wet belastingen op milieugrondslag.

Verschillende overheden in Nederland heffen belasting. Het rijk, de provincie, de gemeente, waterschappen, aan allemaal betaal je wat. Als burger wordt het er niet makkelijker op, in ieder geval niet overzichtelijker.

Heb je een hond, dan betaal je hondenbelasting aan de gemeente, heb je een auto, dan heft het rijk motorrijtuigenbelasting. Parkeerbelasting wordt weer door de gemeente geheven, maar parkeer je fout, dan krijg je een transactievoorstel van het Centraal Justitieel Incassobureau.

En heb je inkomen, dan betaal je loonbelasting aan de overheid. Je werkgever houdt dit overigens al in van je inkomen in de vorm van loonheffing, zodat je niet alles in een keer hoeft te betalen. Veel werkgevers doen tegenwoordig echter aan payrolling. Je werkgever heeft je weliswaar aangenomen en bepaalt welke werkzaamheden je uitvoert en wat je daarvoor betaalt krijgt, maar juridisch gezien ben je in dienst van de payroller. Die zorgt namens je werkgever voor de personeelsadministratie en dus voor je salaris. Deze houdt ook de loonheffing in, en zorgt dus dat je loonbelasting betaalt. Payrollers zijn hier wel in gespecialiseerd, dus dat moet het makkelijker maken. Je bent in ieder geval in dienst bij iemand met kennis van zaken.