Hoe kunnen gemeentes elektrisch vervoer stimuleren?

parkeergarage-elektrische-autosDat de overheid elektrisch rijden op verschillende manieren stimuleert, is bij de meeste mensen waarschijnlijk wel bekend. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verlaagde BPM voor elektrische en plug-in hybride auto’s, of gunstige regelingen voor ondernemers die de aanschaf van zo’n energiezuinig model stukken aantrekkelijker maken. Maar ook op gemeentelijk niveau liggen er volop kansen voor de bestuurders om hun eigen gemeente zo nog groener te maken. Agentschap NL heeft hiervoor een helder en overzichtelijk document opgesteld. In dit artikel zullen we enkele interessante punten daaruit eens nader onder de loep nemen.

Realiseren van openbare laadpunten

Het aantal beschikbare laadpunten voor elektrische auto’s is nog steeds niet optimaal, dus hier liggen voor gemeentes mogelijkheden om het verschil te maken. Veel consumenten en ondernemers wachten nog met de aanschaf van een elektrische auto omdat men bang is geen laadpunt te kunnen vinden wanneer dit nodig is. Ook het creëren van extra parkeermogelijkheden voor elektrische auto’s is vaak een goede stimulans, die natuurlijk weer gecombineerd kunnen worden met oplaadpunten.

Investeren in technologie

oplaadpunt_elektr_autoWanneer er zich binnen de gemeente ondernemers bevinden die zich bezighouden met nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van elektrisch rijden, kan men er voor kiezen om deze financieel te ondersteunen. Ook kan men in samenwerking met zulke ondernemers zelf een actieve rol spelen in het ontwikkelen van nieuwe technologieën.

Samenwerken met andere gemeentes

Om grotere stappen te kunnen maken is samenwerking met andere gemeentes vaak een waardevolle mogelijkheid. Bedrijven houden immers ook niet op met hun activiteiten bij de gemeentegrens, dus wie daarbuiten kijkt komt vaak verrassend veel nieuwe kansen tegen.

Geef het goede voorbeeld

Voor een succesvolle strategie op het gebied van elektrisch rijden is het niet alleen belangrijk om het publiek goed voor te lichten over de mogelijkheden, maar ook om zelf actief te zijn op dit vlak. Kies waar mogelijk dus voor elektrisch vervoer en geef zo het goede voorbeeld!