Toeslagen voor mensen in de langdurige bijstand verschilt drastisch per gemeente

Uit een onderzoek van RTL Nieuws onder verschillende gemeenten in Nederland blijkt dat er grote verschillen zijn in de toeslagen die elke gemeente aan mensen biedt die langdurig in de bijstand zitten. Bij de ene gemeente kan deze toeslag zelfs 500 euro meer zijn dan bij een andere gemeente voor mensen die in dezelfde situatie zitten.

Deze verschillen lijken groter te zijn geworden sinds elke gemeente sinds 1 januari van dit jaar zelf invulling mag geven aan de individuele inkomenstoeslag voor mensen die langere tijd in de bijstand zitten.

werk en inkomen

Het blijkt nu dat elke gemeente deze invulling op een hele andere manier kan interpreteren en uitvoeren dan bijvoorbeeld de buurgemeente. Zo worden ‘langdurige bijstanders‘ in de gemeente Rotterdam tegemoet gekomen met goederen zoals eten, drinken en tweedehands kleren. Dit wordt gedaan om het gat tussen inkomsten uit de bijstand en uit een baan groter te maken in de hoop dat mensen beter hun best gaan doen om alsnog een baan te vinden.

Zonder een extra toeslag heeft Ingrid uit Rotterdam bijvoorbeeld al sinds het begin van dit jaar moeite om rond te komen. Ze kan haar kinderen voorzien in basisbehoeften en schoolspullen, maar een cadeautje voor de verjaardag van haar dochter zit er voor Ingrid niet meer in. Op hetzelfde moment krijgt Monique uit de Bollenstreek tussen Den Haag en Amsterdam (die in een soortgelijke situatie) juist een grotere toeslag dan voorheen waardoor haar zoons bijvoorbeeld gewoon kunnen blijven sporten.

Kwetsbare groep

Volgens Roeland van Geuns – lector armoede bestrijding – gaat het hier om een zeer kwetsbare groep mensen. Mensen zoals Monique en Ingrid die langdurig in de bijstand zitten hebben extra veel problemen op het moment dat er een financiële tegenslag is. Omdat er al weinig geld (vaak helemaal niets) in de spaarpot zit is de kans op schulden bij deze groep aanzienlijk groter dan bij mensen die niet of maar tijdelijk in de bijstand zitten.

Het advies wat over het algemeen wordt gegeven voor minima is om bij de gemeente te informeren wat de mogelijkheden zijn omtrent extra toeslagen voor mensen in de langdurige bijstand.