Nederland in Europese top met belasting heffen op arbeid

Uit cijfers van het CBS blijkt dat Nederland aan de Europese top staat als het aankomt op belasting heffen op arbeid. 57.5 procent van de belastinginkomsten uit 2012 kwamen uit belasting op arbeid. Alleen Zweden staat boven ons met een percentage van 58.6.

Het grootste deel van het Nederlandse inkomen op zowel landelijk als gemeentelijk niveau komt dus uit belasting op arbeid. Daarentegen wordt er juist relatief weinig belasting geheven op kapitaal van mensen. Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek hoeven we ons echter geen zorgen te maken dat we teveel belasting betalen. We betalen gemiddeld namelijk niet veel meer of minder aan de fiscus dan het grotendeel van de andere landen binnen de Europese Unie.

Het grootste deel van de Nederlandse belastinginkomsten komen dus van belasting op arbeid (loon- en inkomstenbelasting). Daarnaast wordt ook belasting geheven op kapitaal en consumptie. Zo vormden in 2012 de btw en accijnzen 28.9 procent van de algehele belastinginkomsten. De belasting op kapitaal (vennootschapsbelasting en vermogensbelasting) maakte in 2012 ongeveer 14.2 procent uit van de totale belastinginkomsten. Met deze laatste groep scoren we een stuk onder het Europese gemiddelde (20.8 procent) terwijl we met de belasting op consumptie ongeveer gelijk staan aan het Europese gemiddelde.