Archief door auteur

Hoe kunnen gemeentes elektrisch vervoer stimuleren?

Dat de overheid elektrisch rijden op verschillende manieren stimuleert, is bij de meeste mensen waarschijnlijk wel bekend. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verlaagde BPM voor elektrische en plug-in hybride auto’s, of gunstige regelingen voor ondernemers die de aanschaf van zo’n energiezuinig model stukken aantrekkelijker maken. Maar ook op gemeentelijk niveau liggen er volop kansen voor […]

Parkeren lucratief voor gemeenten

Parkeermeters zijn een belangrijke inkomstenbron voor gemeenten. Jaarlijks wordt er via deze weg ruim 566 miljoen euro binnen gehaald voor de gemeentekassen. Omgerekend betaalt iedere automobilist in Nederland jaarlijks zo’n 70 euro aan parkeerkosten aan de gemeente. Dat betekent dus een flink bedrag bovenop de gebruikelijke gemeentebelastingen, wegenbelasting, BPM en BTW op uw auto en […]

Plasterk: stijging OZB te hoog

Minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vindt de stijging van de opbrengst van de Onroerende Zaak Belasting (OZB) met 3,86 procent te hoog. Gemeenten moeten de norm van 2,7 procent hiervoor hanteren, en dit wordt dus niet overal gedaan. Veel mensen betalen daardoor te veel OZB. De minister wil daarom in overleg […]

Belastingdoolhof

Rioolheffing betalen aan de gemeente, waterschappen die waterschapsbelasting int. BTW over drinkwater in de supermarkt, belasting op leidingwater (BoL) die wordt geheven door de belastingdienst op grond van de wet belastingen op milieugrondslag. Verschillende overheden in Nederland heffen belasting. Het rijk, de provincie, de gemeente, waterschappen, aan allemaal betaal je wat. Als burger wordt het […]

Energiekosten beheersen, zo doe je het

De afgelopen jaren is er is veel onduidelijkheid rondom energiekosten onder consumenten. Er zijn veel proeven ondernomen of consumenten wel goed in staat waren om hun energiekosten foutloos in te schatten, en in veel gevallen ging het één en ander mis. Veel gemaakte fouten zijn onder meer het vergeten mee te nemen van bijvoorbeeld netwerkkosten, […]