Archief | Overig

RSS feed voor deze pagina

Per 2016 ook loonsverhoging voor gemeenteambtenaren

Voor ongeveer 165.000 gemeenteambtenaren geldt dat er per 1 januari 2016 een loonsverhoging van 1.4 % komt ten opzichte van dit jaar. Hetzelfde gold al voor politieagenten, docenten in het onderwijs, medewerkers van de rechterlijke macht en rijksambtenaren. De nieuwe salarisafspraken zouden gemeenteambtenaren extra moeten motiveren om de komende jaren ook de vele nieuwe taken die […]

Advocaat trekt ‘Bed-Bad-Brood’ zaak tegen gemeente Amsterdam in

Advocaat Pim Fischer heeft een rechtszaak tegen de gemeente Amsterdam ingetrokken nadat de rechtbank heeft besloten dat de gemeente inderdaad verantwoordelijk is in het voorzien van de basisvoorzieningen voor vluchtelingen. De zogenaamde Bed-Bad-Brood zaak werd eerder dit jaar in het leven geroepen nadat een zestal asielzoekers die tijdelijk in de ‘experimentele’ Vluchthaven verbleven het land […]

Toeslagen voor mensen in de langdurige bijstand verschilt drastisch per gemeente

Uit een onderzoek van RTL Nieuws onder verschillende gemeenten in Nederland blijkt dat er grote verschillen zijn in de toeslagen die elke gemeente aan mensen biedt die langdurig in de bijstand zitten. Bij de ene gemeente kan deze toeslag zelfs 500 euro meer zijn dan bij een andere gemeente voor mensen die in dezelfde situatie […]

Parkeren lucratief voor gemeenten

Parkeermeters zijn een belangrijke inkomstenbron voor gemeenten. Jaarlijks wordt er via deze weg ruim 566 miljoen euro binnen gehaald voor de gemeentekassen. Omgerekend betaalt iedere automobilist in Nederland jaarlijks zo’n 70 euro aan parkeerkosten aan de gemeente. Dat betekent dus een flink bedrag bovenop de gebruikelijke gemeentebelastingen, wegenbelasting, BPM en BTW op uw auto en […]

Plasterk: stijging OZB te hoog

Minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vindt de stijging van de opbrengst van de Onroerende Zaak Belasting (OZB) met 3,86 procent te hoog. Gemeenten moeten de norm van 2,7 procent hiervoor hanteren, en dit wordt dus niet overal gedaan. Veel mensen betalen daardoor te veel OZB. De minister wil daarom in overleg […]