Gemeentebelasting

Ieder jaar krijgt elke Nederlander een aanslag gemeentebelastingen. Leuk is anders, maar aangezien het een noodzakelijk kwaad is, kun je het beste goed op de hoogte zijn van wat deze belastingen inhouden. Er zijn drie vormen: Onroerende-zaakbelasting, Rioolrechten en Afvalstoffenheffing.

Op de website www.coelo.nl (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) kun je de hoogte van de gemeentebelasting in je eigen gemeente opzoeken. Dat doe je door op de digitale atlas te klikken. Vervolgens kun je de belastingen vergelijken met de andere gemeenten in Nederland.

OZB
Als je een stuk grond of een pand bezit, moet je onroerende-zaakbelasting (OZB) betalen. Sinds 2006 geldt deze vorm van belasting voor woningen alleen OZB voor eigenaren.

De waarde van je huis of appartement bepaalt de hoogte van de OZB. De gemeente stelt deze waarde vast als wet Waardering Onroerende Zaken, kort gezegd: WOZ-waarde. Deze waarde is de waarde in het economisch verkeer oftewel verkoopwaarde van de woning op de datum dat er wordt gepeild.

Als je twijfelt, kun je de volgende tips proberen:

  • Je kunt kijken welke referentiewoningen werden gebruikt door de gemeente om de waarde van je woning vast te stellen. De gemeente bekijkt vergelijkbare woningen in de buurt. Je kunt beoordelen of deze woningen vergelijkbaar zijn. Daarvoor vraag je het taxatierapport op bij de gemeente of via de website www.woztaxatieverslagen.nl. Ook bestaat de mogelijkheid om je eigen taxatierapport als dat rond de peildatum is opgesteld.
  • Je kunt de laatste twee WOZ waarden met elkaar vergelijken en bekijken of de toename wel overeenkomt met de algemene stijging van de woningprijzen. Je vindt online genoeg informatie hierover. Of je belt het Kadaster voor info over verkoopprijzen van vergelijkbare huizen of appartementen rond de peildatum.
  • Beoordeel of de gemeente genoeg rekening heeft gehouden met de staat van je huis of appartement. De waarde van je woning vermindert als er nog veel moet worden verbouwd of als er veel mankementen zijn. Ook zaken als geluidsoverlast of stankoverlast wegen mee.

Afvalstoffenheffing en Rioolrecht
Deze heffingen worden door de gemeente gebruikt voor het ophalen en de verwerking van huisvuil en tevens voor de aansluiting op de riolering van de gemeente.