Kwijtschelding

De regels omtrent kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Sommige mensen kunnen de gemeentelijke belastingen niet betalen. In dat geval kun je bij de gemeente een verzoek indienen voor kwijtschelding. Vervolgens beslist de gemeente van welke belastingen kwijtschelding eventueel een optie is. Niet iedereen komt hiervoor in aanmerking. De gemeente bepaalt aan de hand van je inkomen, vermogen en uitgaven of je recht hebt op kwijtschelding.

Leidraad Invordering

Bij het bepalen hiervan moet de gemeente rekening houden met de leidraad invordering. Er wordt eerst gekeken naar je vermogen. Het bedrag dat je mag houden zonder belasting te betalen is behoorlijk laag. Het is lager dan het bedrag dat je mag hebben om bijstand aan te vragen. Er gelden voor kwijtschelding gemeentebelastingen strengere regels.

Is je vermogen niet hoog genoeg om aan de belastingverplichtingen te voldoen, wordt de betalingscapaciteit uitgerekend. Dat bestaat uit het inkomen min bepaalde uitgaven die zijn vastgelegd in de hiervoor bedoelde landelijke regeling. Je moet tachtig procent van die betalingscapaciteit gebruiken om de belasting te betalen. Je kunt voor meer informatie terecht bij je eigen gemeente.

Betalingsregeling

Mocht je niet in aanmerking komen voor kwijtschelding, maar tijdelijk niet genoeg geld hebt, is er de mogelijkheid om wellicht een betalingsregeling vast te stellen met de gemeente. Niemand heeft overigens specifiek een recht hierop. Mocht je toch een regeling weten te treffen, kan dit inhouden dat je langer de tijd krijgt om je belastingschuld te betalen. Gemeenten maken per geval de beslissing of er genoeg aanleiding is voor dit soort regelingen.

Kleine Zelfstandigen

Sinds 1 april 2011 kunnen ook kleine zelfstandigen in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Niet alle gemeenten maken gebruik van deze optie, kijk dit dus eerst goed na. Kwijtschelding is alleen mogelijk als je gemeente geen nauwe banden heeft met jouw onderneming of beroep.

Je maakt kans op deze kwijtschelding als je inkomen op of onder de bijstandsnorm valt en je geen eigen vermogen hebt. Je hoeft dan geen crediteurenakkoord af te sluiten. (Dit is een gezamenlijk akkoord met alle schuldeisers.) Deze kwijtschelding is ook geldig voor provinciale en waterschapsbelastingen. Heb je behoefte aan meer informatie? Dan kun je contact opnemen met de instelling die de belasting heft.

Voor meer informatie over kwijtschelding klik hier.