Tag Archives: belasting

Per 2016 ook loonsverhoging voor gemeenteambtenaren

Voor ongeveer 165.000 gemeenteambtenaren geldt dat er per 1 januari 2016 een loonsverhoging van 1.4 % komt ten opzichte van dit jaar. Hetzelfde gold al voor politieagenten, docenten in het onderwijs, medewerkers van de rechterlijke macht en rijksambtenaren. De nieuwe salarisafspraken zouden gemeenteambtenaren extra moeten motiveren om de komende jaren ook de vele nieuwe taken die […]