Tag Archives: Gemeente

Per 2016 ook loonsverhoging voor gemeenteambtenaren

Voor ongeveer 165.000 gemeenteambtenaren geldt dat er per 1 januari 2016 een loonsverhoging van 1.4 % komt ten opzichte van dit jaar. Hetzelfde gold al voor politieagenten, docenten in het onderwijs, medewerkers van de rechterlijke macht en rijksambtenaren. De nieuwe salarisafspraken zouden gemeenteambtenaren extra moeten motiveren om de komende jaren ook de vele nieuwe taken die […]

Gemeentes niet blij met sociaal wonen

De gemeentes in Nederland zijn niet blij met sociale huur- en koopwoningen. Daarom denkt bijna 75 procent erover om dit soort woningen minder te laten bouwen. De resultaten van een onderzoek van Deloitte onder ongeveer 40 gemeentes geven aan dat sociale woningen ertoe hebben geleid dat woningcorporaties minder kunnen investeren. Bovendien zouden grondbedrijven van de […]